โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดกิจกรรม พิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  โดย ท่าน พลตรีนิรุทธ  เกตุสิริ  รองแม่ทัพภาคที่ 2  ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 118 ปี  

ประจำปี 2558 ณ ด้านล่างอาคารสิรินธร ต่อจากนั้นจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 118 ปี โดยคณะครู  นักเรียนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชุมชนใกล้เคียงพร้อมใจกันนำข้าวสาร อาหารแห้งมาร่วมกิจกรรมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  จากนั้นเวลา 08.30 น. ท่าน ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานนำคณะครูผู้เกษียณปี 2558 ทั้ง 17 ท่านและ คณะครู นักเรียนประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาหลายสิบปี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th