โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ชั้น 2  ซึ่งงานเริ่มเวลา 17.00 น. วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558  

โดยลำดับแรกเชิญคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 17 ท่าน ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลและรับชมการแสดง รำบายศรีสู่ขวัญ   จากนั้นชมวิดีทัศน์ครูเกษียณแต่ละท่าน  พิธีมอบธงและรับธง  จากนั้น ดร.สมาน อัศวภูมิ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวให้โอวาท  ลำดับต่อมา ดร.ประยงค์  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวในนามผู้เกษียณและชมการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 5 กลุ่มสาระฯ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th