เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา  13.30 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประชุมหารือและแจ้งขอความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

และ อ.ก.ค.ศ.พิจารณา คำร้องขอย้าย ผู้บริหารสถานศึกษาให้กับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดย สพม.29 ได้ส่งรายชื่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการมา 6 ท่าน  และรองผู้อำนวยการ 5 ท่าน  ในการแสดงวิสัยทัศน์ ที่ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th