นายศักดิ์สิทธิ์  ทวยทน รองผู้อำนวย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ  สอวน. ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.2558  

เวลา 14.00 น  ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. อาคารสิรินธร เป็นกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ค่าย 1 ศูนย์เบ็ญจะมะมหาราช ครั้งที่  4  โดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเป็น 1 ใน 9 ศูนย์ ทั่วประเทศมีนักเรียนร่วมโครงการ 35 คนจาก  9  ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล , โรงเรียนลือคำหาญ , โรงเรียนเดชอุดม , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนกำแพง ,  โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร, โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2558

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th