วันที่ 26 ต.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช , นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำคณะครู เข้าแสดงความยินดีและมอบกระเช้ากับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการอุบลราชธานีคนใหม่ และ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้ง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ปี58 และงานในปี 2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th