ศิษย์เก่าเบ็ญจะมะมหาราช รุ่น ม.ศ.5/3 ปี 2520 ให้เกียรติมอบทุนการศึกษานักเรียน ในโครงการแบ่งปันให้กันไม่สิ้นสุด ให้แก่น้องๆนักเรียนจำนวน 3 ทุนๆละ 5,000 พันบาท

โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะศิษย์เก่าในความมีจิตอันเป็นกุศลที่ได้มอบเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่น้องๆนักเรียน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.15 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th