เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม นำโดย ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ อุปนายกสมาคม และท่านสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตนายกสมาคมเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม นำคณะสมาคมร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ พันเอก (พิเศษ) พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ได้รับตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ม.ทบ.22 , พันเอก (พิเศษ) พิชิต วันทา

ได้รับตำแหน่งรองผู้บัญาชาการ ม.ทบ.22 และ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ อุปสาร ได้รับตำแหน่งเสนาธิการ ม.ทบ.22 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น.

ณ ห้องอาหารอุบลคูซีน ถนนพิชิตรังสรรค์ (ข้างโรงแรมลายทอง)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th