ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมมหาราช ได้ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดงาน “ร้อยดวงใจ 37 ปี” สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

เพื่อลูกเบ็ญฯ” เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว เพื่อหารายได้จัดซื้อรถบัส 6 ล้อ มอบให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและครู จำนวน 1 คันและการจัดซื้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบรถให้ทางโรงเรียนไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 ซึ่งการจัดซื้อรถบัสในครั้งนี้สมาคมฯ ได้ใช้เงินต่างๆของสมาคมไปทั้งสิ้น 2,100,900 บาท(ไม่รวมค่าดำเนินการต่างๆในการจัดซื้อ) สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรถบัสให้กับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.2558 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบเกียรติบัตรและกุญแจรถ พร้อมทั้งถวายพวงมาลัยแก่แม่ย่านางรถเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้น สมาคมฯได้นำคณะครูร่วมเดินทางนำรถบัสเข้ารับการเจิมและประพรมน้ำมนต์ที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ(วัดใต้) เพื่อความเป็นศิริมงคลในการใช้ประโยชน์ในกิจการโรงเรียนต่อไป

     

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th