นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูแต่ง

 ชุดผ้าไทยสวยงามและนักรียนชั้น ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง) เมื่อ                                     วันอังคารที่ 10 พ.ย.2558 เวลา 08.00 น. ณ วัดหลวงและมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยลำดับแรกพร้อมกันที่วัดหลวงเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นตั้ง                                   แถวเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็งจากศาลากลาง(เดิม) มายังมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองและนำมาถวายยังอนุสาวรีย์ของเจ้าคำผง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณความดี                              ที่ท่านเป็นผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานีของเรา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th