นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการ

นำคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร 200 นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง เนื่องในงานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th