นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเหรียญชัยและโล่รางวัลให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขต 3 และชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.2558 ถึง 1 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักีฬาจึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรที่หน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 08.0 น. ที่ผ่านมา มีรายนามนักกีฬาดังนี้ 1. ด.ช.พีรศักดิ์ ลีลากุด ม.2/1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อีกทั้งยังได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาพัฒนาสถิติอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่นอายุ 2. นายชาญฤทธิ์ สอนอาจ ม.3/4 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 3. ด.ช.อชิตะ แฉ่งใจ ม.1/3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้รับถ้วยรางวัลลำดับที่ 5 4. ด.ช.พงศกร พันธ์สุวรรณ ม.2/9 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ได้เหรียญทองแดงรับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 5. นายพนธกร เจริญทัศน์ ม.3/1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้รับ 1 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาว่ายน้ำสร้างชื่อสียงให้กับโรงเรียนต่อไป

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th