นายศักดิ์สิทธิ์  ทวยทน  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสุชีพ  ตุ้มสังข์ทอง  รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เดินทางไปยังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี ในการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ ๕ ธันวาปีนี้  เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๘  ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 

<ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th