คณะผู้บริหาร ,คณะครู และคณะผู้ปกครอง นำนักเรียนหญิง ม.3 ม.4 และ ม.5 จำนวน 1,000 คน ร่วมขบวนฟ้อนรำกับทางจังหวัดในงาน ”ใต้ร่มพระบารมี 60 ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี”

พร้อมทั้งคณะดนตรีไทยของโรงเรียนก็ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยกับหลายโรงเรียน  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปีที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเมืองอุบลราชธานี ณ จุดการแสดงหน้าวัดสุทัศน์และศาลแขวงอุบลราชธานี รอบนอกทุ่งศรีเมือง ซึ่งมีพสกนิกรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมฟ้อนรำทั้งสิ้นกว่า 60,000 คน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th