มล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเพื่อบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในโอกาสที่ได้เดินทางมางานบุญจุลกฐินที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย.2558 เวลา 12.30 – 14.00 น. โดยนายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน , นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง และนางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การต้อนรับพร้อมคณะครูและนักเรียนชั้น ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษ ทั้งนี้ได้ให้แง่คิดการบรรยายในประเด็นประเทศไทยกับการเป็นประชารัฐที่มีความหมายมากกว่าประชานิยม ที่มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 14.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th