เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 25598 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้จัดพิธีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดง

ออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.2558 ที่หน้าเสาธงโรงเรียน เวลา 08.00 น. โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานถวายพานพุ่มเงิน-ทอง และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมทั้งนำข้าราชการครูแต่งกายชุดเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าแถวประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียง จากนั้นได้เชิญ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558 นายจารึก ทิณรัตน์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทให้นักเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th