นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เวลา 06.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเช่นทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th