เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 25598 ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญ

กุศลอุทิศถวายพระราชกุศล พร้อมทั้งประกอบพิธีวันชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราขธานี โดยนายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการพร้อมคณะครูแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดฯ

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th