คณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชร่วมกิจกรรมในขบวนเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จากโรงเรียนนารีนุกูลถึงบริเวณทุ่งศรีเมือง เวลา 16.00 – 17.00 น. พร้อมนำนักเรียนถือพาน

พุ่มเงิน-พานพุ่มทอง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แผ่นผ้าเฉลิมพระเกียรติ “ทรงพระเจริญ” อัญเชิญเครื่องสักการะสู่เวทีทุ่งศรีเมืองเพื่อประกอบพิธีถวายพระพร

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th