โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดพิธีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการ และ นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียน

เบ็ญจะมะมหาราช ตามกำหนดการดังนี้...เวลา 07.00 น.ประกอบพิธีสักการะพระพุทธรูป”พระพุทธเบญจะมหามงคล” , พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พิธีสักการะเจ้าพ่อองค์ดำ , พิธีสักการะเจ้าแม่ไทรงาม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเบ็ญฯ มาช้านาน จากนั้นเวลา 09.09 น. ประกอบพิธีบายศรีผูกข้อมือแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้งสองท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 ในการเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และ รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้ผู้บริหารทั้งสองท่าน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th