โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรม “วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง” และจัดประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม. 6 ในชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้าน โรงเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อได้พบปะพูดคุยและแนะนำ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ที่เพิ่งจะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมทั้งนายอรรณพ จันทะโสม รอง ผอ.คนใหม่อีกด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 2558 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ม.1 เริ่มประชุมเวลา 08.30 -12.00 น. ส่วนภาคบ่ายเป็น ม.6 เริ่มประชุมเวลา 13.00 – 16.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th