โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดการแข่งขันกีฬา “ไทรงามเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนแต่ละจุดที่มีการแข่งขัน

โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.29 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีปิดในช่วงค่ำ ซึ่งผลรวมชนะเลิศได้แก่สีเหลือง ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th