ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู 10 คน และนักเรียนจำนวน 31 คน จัดกิจกรรมพี่สอนน้องและประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.2558 ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th