ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี นำคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 กลุ่มงาน , หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ , หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์และหัวหน้างานวิชาการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.29 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.2558 เวลา 13.30 น. ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 อุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th