โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 “ตุ้มโฮม ฮักแพง เขียว-แดง หมั่นยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 -17.00 น.

ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ซึ่งเป็นปีที่อบอุ่น สนุกสนานกันถ้วนหน้า โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการแสดงมากลุ่มละ 1 ชุด พร้อมทั้งมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำ 5 เส้น จากผู้บริหารและรางวัลเล็ก จากกลุ่มงานฯ มีการร้องเพลง การเต้นรำอย่างครึกครื้น สร้างความประทับใจให้แก่คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักการ-แม่บ้าน พร้อมทั้ง รปภ. ก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนั้นทุกคน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th