ว่าที่ร้อยตรี กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์  ทวยทน รองผู้อำนวยการ , นายสุชีพ  ตุ้มสังข์ทอง  รองผู้อำนวยการ ,

นางลัดดา  จิตรมาศ  รองผู้อำนวยการ  และนายอรรณพ  จันทะโสม  รองผู้อำนวยการ  นำคณะครูหัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้อาวุโสและบุคคลสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี  ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2559  อาทิ  นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , คุณสุนีย์  ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือก้าวหน้า , นายสุทัศน์  เงินหมื่น  อดีตส.ส.อุบลราชธานี , นายมยุรี  ฐานานุศักดิ์  ผู้จัดการอีซูซุตังปักอุบลฯ , นายสมชาติ พงคพนาไกร  ผู้บริหารในเครือเจริญชัย , นายประดิษฐ์  ศรีวรมาศ /นายสมจิตร  บุตรทองทิม /นายอิทธิพล ทองปน  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) , นายประหยัด  หลักรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล , ผู้บริหารเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป  และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th