เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชในฐานะโรงเรียนพี่ ตามโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้ระดมกำลังกับนักเรียนจิตอาสา 33 คนในการรับบริจาคสิ่งของจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่นำมามอบให้โรงเรียนพี่ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนน้อง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.คำยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานรับมอบจากหน่วยงาน ผู้ปกครองที่หน้าเสาธงโรงเรียน อาทิเช่น อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้า ขนม ตุ๊กตา กระป๋า รองเท้าและทุนการศึกษา ก่อนจะมอบหมายให้ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู และนักเรียนจิตอาสา ขนสิ่งของที่ได้รับมาทั้งหมดบริจาคให้กับโรงเรียนน้องที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็กๆได้เล่นเกมส์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่มพาน้องๆสนุกสนาน และมอบคอมพิวเตอร์ไว้ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ได้ใช้งาน 1 เครื่อง พร้อมนี้ได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายโรงเรียนไว้เตรียมรับเสด็จฯ ประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งพระองค์จะเสด็จเป็นประจำทุกปี

    

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th