กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนผลสอบลำดับสูงสุดและลำดับรองลงมา โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตร ณ พิธีการหน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค.2559 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลมาจากทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และม.1-ม.6 เพื่อเป็นการวัดความสามารถและอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ประจำปี 2558

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th