โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 ม.ค. 2559 ณ ค่ายลูกเสือ

จังหวัดอุบลราชธานี (ค่ายหนองไหล) โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดค่ายในการเดินทางวันแรก และ ประธานงานชุมนุมรอบกองไฟ ในคืนที่สอง พร้อมนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการฝึกความเข้มแข็งและระเบียบวินัย พร้อมทั้งความสามัคคีในหมู่คณะให้กับลูกเสือ ทั้งนี้ นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวปิดงานชุมนุมรองกองไฟแทนท่านผู้อำนวยการ ในการนี้นักเรียนที่ได้เข้าค่ายพักแรมจะได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ทั้งสนุกสนานและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่เพื่อนๆ ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะมีค่ายย่อยทั้งหมด 4 ค่าย และได้รับการฝึกและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้กำกับลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย...<สามารถติดตามชมภาพได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยไปที่ "ห้องภาพ" หรือติดตามชมภาพทั้งหมดได้ใน "งาน PR โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช">

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th