นักเรียน ม.4/12 และ ม.4/15 เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" กับทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานีเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.2559 นักเรียนทุกคนต่างพร้อมใจ

กันร่วมมือเก็บกวาดขยะรอบๆ ทุ่งศรีเมืองและเส้นทางขากลับโรงเรียนอย่างขมีขมัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th