นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูว่าที่ร้อยตรีประเมษฐ์ ไมตรี พร้อมนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ‪‎ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชุดตรวจวินัยจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

‬ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ.2559 ณ อาคารรามจิตติ เพื่อแลกเปลี่ยนและศึกษาการจัดระเบียบของ นศท.ร่วมกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th