ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับรางวัลระดับชาติ...ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ที่จ.นครศรีธรรมราช

ด.ช.พนธกร เจริญทัศน์ ม.3/1 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร และ... ด.ช.พงศกร พันธ์สุวรรณ ม.2/9 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ว่ายมาราธอน 5 กม. ทั้งยังได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการว่ายข้ามทะเลระยะทาง 5 กม. ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ..... ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ท่านผู้อำนวยการได้ให้ขวัญกำลังใจมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬา ทั้งผู้ฝึกสอน : ครูวรากุล สกุลพงศ์ และ ผู้ควบคุมทีม : ครูศรายุทธ ธรรมมานุชิต ณ บริเวณหน้าเสาธง เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ.2559 เวลา 08.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th