กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน  โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและอวยพรนักเรียนในโอกาสปีใหม่ของจีน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 น. พร้อมทั้งร่วมใจแต่งกายชุดสวยงามกันหลากสี และยังมีการตอบปัญหา  การแสดงจากนักเรียนรีวิวประกอบเพลง  นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าอาคารปิยะ ... มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนหลายซุ้มกิจกรรม  เช่น  ชมการชงชาอู่หลง พร้อมวิธีดื่ม งานศิลปะเขียนสีตุ๊กตาจีน สาธิตการทำอาหารจีนให้ชิม และการจัดป้ายเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ฯ อีกด้วย

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th