นักเรียนม.1 โครงการ YSP เข้าค่ายดาราศาสตร์ ณ อ.โขงเจียม เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และชมภาพประวัติศาสตร์นอกสถานที่...

ท่ามกลางความหนาวเย็นและความสวยงามของท้องฟ้า

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th