เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบแข่งขันในรายการ TEDED ทุกระดับชั้น ซึ่งจัดโดย สสวท.,ทีเด็ดและ

ธ.ออมสิน เป็นผู้จัดการแข่งขัน...และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี ผู้อำนวยการ ในการมอบรางวัลในครั้งนี้ที่หน้าเสาธงโรงเรียน หลังจากประกอบพิธีเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อย

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th