ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนเก่งคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558)...ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้าง webpage

ประเภท CMS ม.1-3 / เหรียญทอง webpage ประเภท web Editor ม.4-6 / ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th