โครงการ EEP มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านการสอบ TOEIC ได้ โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการขึ้นมอบ

และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน...เช้านี้ที่หน้าเสาธง(อังคาร 9/2/2559)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th