สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรตินำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนำมาสาธิตวิธีการใช้ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี

เช้าวันอังคารที่ 9 ก.พ.2559 และในเวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทก่อนที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน จนกระทั่งเวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและได้เป็นกรรมการนักเรียน คือ หมายเลข 2

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th