โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จัดกิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศน์นักเรียน ม.6  ปีการศึกษา 2558 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.2559   ระหว่างเวลา  07.00 -12.00 น.

ณ อาคารศูนย์กีฬา , หน้าเสาธงโรงเรียน และถนนทางเข้าโรงเรียน  ก่อนจะเข้าสู่พิธีการ"บายศรีสู่ขวัญ" ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th