ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน Beloved Languages Day เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.2559  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะครูและนักเรียนเดินพาเหรดจากหน้าโรงเรียนสู่ถนนหน้าเสาธงและเดินเข้าสู่อาคารหอประชุมเบญจานุสรณ์  ในงานมีการรวบรวมผลงานของนักเรียนในรายการแข่งขันต่างๆ อาทิ Spelling Bee / Skit / Multi Skills / dancing Compettion / singging Contest etc. ‪ชมการแสดงด้านการเต้น  มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการเต้น การร้องกันหลายทีม  ทั้งสนุกสาน ทั้งได้ความรู้กันตลอดทั้งวัน

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th