พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเบ็ญ‬-นารี ปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. เวลา 13.30 น. โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวรายงานท่านประธานในพิธี นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.29

จากนั้นชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ....เช่นกีฬาฟุตบอลครูชาย (ผลนารีนุกูลชนะ 2-0) การแข่งขันแชร์บอลครูหญิง (ผลนารีกูลชนะเบ็ญจะมะ) และกีฬาเปตองทั้งครูชายและครูหญิง (ผลเบ็ญจะมะชนะนารีนุกูล) จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร และมอบโล่รางวัลแก่นักกีฬาประเภทต่างๆ จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบธงให้กับ นายประหยัด หลักรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป ถือเป้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเป็นปีที่ 13 สุดท้ายรายการด้วยรำวงย้อนยุคก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีอย่างสนุกสาน

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th