การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน วคทส. เครือข่ายกลุ่มอิสานตอนล่าง  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วคทส.)

เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 จังหวัด 26 ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. โดย ดร.ดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้กล่าวรายงานต่อประธานและขอบคุณ แขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณนักวิชาการศึกษาทุกท่าน ผอ.และรอง ผอ.ในโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงผู้ประสานสานงานจากทุกโรงเรียน และคณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จากนั้นนักเรียนที่เข้ารอบ 3 โรงเรียนสุดท้ายได้แข่งขันแสดงการประลองยุทธ์ด้านฟิสิกส์ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ จนในที่สุดได้ชัยชนะด้วยคะแนนตามลำดับดังนี้..ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย จ.นครราชสีมา , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล , รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th