ขอแสดงความยินดีกับนางพิณทิพย์  แสงสาคร  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  และ นายชยุตม์  โล่ห์คำ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559  ของสำนักงานคุรุสภา  โดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มอบ ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  นับเป็นบุคลากรตัวอย่างที่ได้รับผลงานดีเด่น  จึงขอแสดงความยินดีกับครูทั้งสองท่านที่ได้รับเครื่องหมายทรงคุณค่าครั้งนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th