ว่าที่ร้อยตรี  ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  ในวันอังคารที่  22 มีนาคม 2559  เวลา  09.00 น. โดยคณะผู้บริหารจากสหวิทยา เขต 1  สพม.29

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th