วันพุธที่  23  มีนาคม 2559  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชยังคงรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1  และ ม.4  เป็นวันที่ 4  และในวันนี้เป็นการสอบวัดความสามารถพิเศษ

ของนักเรียนชั้น ม.1  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับสมัครในครั้งนี้เป็นพิเศษ  ซึ่งได้เป็นกำลังใจในการทดสอบทุกจุดการแข่งขัน  ตั้งแต่การสอบวาดภาพ  โปงลาง  นาฏศิลป์  ดนตรีสากล  บาสเก็ตบอล  เชียร์ลีดเดอร์และว่ายน้ำ  ท่ามกลางบรรยากาศที่ครึกครื้น  เด็กๆ ให้ความกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงในวันนี้เป็นพิเศษ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th