งานแนะแนวจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.กมล  สาดศรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนน้องใหม่  พร้อมทั้งพบคุณครูที่ปรึกษาของตนเองและรับการแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์จากวิทยากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ทั้งนี้ศิษย์เก่า  นายเด่นคุณ  งามเนตร  ดารานักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th