โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เยาวชนชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนล่าง วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬา โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th