วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 สพม 29 จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การออกแบบการเรียนรู้และการวัดประเมินผล" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยคุณครูวัลภา บุญวิเศษ ทำหน้าที่เลขาศูนย์คณิตศาสตร์

ให้การต้อนรับ นายวีระพงศ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.29 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th