วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 11 /2559 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th