พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิุนายน 2559 ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเช็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th