ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในการมอบเข็มยุวกาชาด  ในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้น ม.1  ที่หอประชุมเบญจานุสรณ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่

30 มิ.ย. 2559  เวลา  14.30 น.  โดยคุณครูอุทัย  มณีศิลป์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้นำยุวกาชาด  นำคณะครูผู้นำและสมาชิกเหล่าสภากาชาดที่ 7  จ.อุบลราชธานี  เป็นเกียรติในการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งปีการศึกษา 2559  นี้  ถือเป็นปีแรกที่มีกิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาดในหลักสูตรปีการศึกษา 2559  สำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th